Cygwin cho Windows XP (32/64 bit)

Cygwin cho Windows XP

Cygwin cho Windows XP - một công cụ để khởi chạy các ứng dụng Unix trong môi trường Windows. Chương trình hoạt động thông qua dll thực thi của thư viện và GUI POSIX, hỗ trợ hoạt động dòng lệnh, bao gồm một số chức năng để đảm bảo tích hợp chặt chẽ và hoạt động chính xác.

Môi trường đồ họa cho phép bạn sử dụng cú pháp của hầu hết các hệ thống nix, bao gồm các công cụ để biên dịch các tập lệnh thực thi, các công cụ để mô phỏng và tải. Chương trình hỗ trợ kết nối các phần mở rộng bổ sung, chỉ tương tác với phiên bản 32 bit của hệ điều hành, tiêu thụ lượng tài nguyên hệ thống tối thiểu. Bạn có thể tải xuống miễn phí Cygwin phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Cygwin

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Cygwin cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. JavaJava
  3. PuTTYPuTTY
  4. PythonPython
  5. VimVim
  6. VMware PlayerVMware Player
Nhận xét