FreeMind cho Windows XP (32/64 bit)

FreeMind cho Windows XP

FreeMind cho Windows XP - một chương trình để tạo ra một loạt các biểu đồ được sử dụng cho mục đích đào tạo hoặc làm việc. Các công cụ có sẵn cho phép bạn tùy chỉnh bảng càng chi tiết càng tốt. Có nhiều loại lược đồ có thể được tùy chỉnh và quản lý. Nó cung cấp cho việc xuất thông tin từ đĩa cứng cho cơ sở dữ liệu riêng của nó, kết nối tự động vào mạng.

Bạn có thể tạo bất kỳ kiểu nào, làm việc với văn bản. Bản thân phần mềm tìm kiếm các từ đúng, hiệu ứng hình ảnh, cho phép bạn ẩn một phần bảng để hoàn thành nó. Có một bảo tồn đồ họa và các nút trong phần mở rộng mới. Bạn có thể tải xuống miễn phí FreeMind phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật FreeMind

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình FreeMind cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. NortonNorton
  2. Media Player ClassicMedia Player Classic
  3. iTunesiTunes
  4. JavaJava
  5. MindManagerMindManager
  6. XMindXMind
Nhận xét