3ds Max cho Windows XP (32/64 bit)

3ds Max cho Windows XP

3ds Max cho Windows XP - phần mềm tạo và tạo hoạt ảnh cho các mô hình và địa điểm ba chiều. Ứng dụng này bao gồm một số công cụ để tạo ra các đối tượng có độ phức tạp, sử dụng các thư viện kết cấu và phân đoạn dựng sẵn, nó có thể áp dụng các phép tính toán học, xây dựng khung. Chương trình bao gồm các chức năng cho hoạt hình động học, tạo cảnh với việc cài đặt nguồn sáng động và bóng đổ.

Chương trình cho phép bạn kết nối các hình ảnh raster, có thể hiển thị các dự án ở tốc độ cao, sử dụng trình hiển thị plug-in. Bạn có thể tải xuống miễn phí 3ds Max phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật 3ds Max

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình 3ds Max cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. BlenderBlender
  2. Autodesk MayaAutodesk Maya
  3. AutoCADAutoCAD
  4. Google EarthGoogle Earth
  5. MakeHumanMakeHuman
  6. Sweet Home 3DSweet Home 3D
Nhận xét