Game Editor cho Windows XP (32/64 bit)

Game Editor cho Windows XP

Game Editor cho Windows XP - phần mềm để tạo trò chơi 2D. Dự án phát triển đại diện cho các đối tượng và ký tự. Có nhiều mẫu hình động khác nhau. Mỗi yếu tố trò chơi có thể được chỉ định chất lượng sự kiện xác định toàn bộ trò chơi nói chung.

Tiện ích này được trang bị các công cụ người dùng chức năng. Không cần kiến thức lập trình. Phần mềm là mã nguồn mở. Việc biên soạn các dự án có sẵn cho bất kỳ thiết bị nào, mà không thay đổi mã. Có hỗ trợ cho phân cấp sự kiện, ứng dụng được trang bị trình chỉnh sửa đường dẫn tích hợp. Xuất âm thanh và hình ảnh có sẵn. Bạn có thể tải xuống miễn phí Game Editor phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Game Editor

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Game Editor cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. TeamSpeakTeamSpeak
  3. BlenderBlender
  4. Game MakerGame Maker
  5. LightworksLightworks
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét