Reg Organizer cho Windows XP (32/64 bit)

Reg Organizer cho Windows XP

Reg Organizer cho Windows XP - một tiện ích chức năng để làm việc với registry của hệ điều hành. Ứng dụng này sử dụng các thuật toán riêng của mình để tìm và xóa các khóa không cần thiết, tạm thời, trùng lặp, cho phép bạn sao lưu toàn bộ dữ liệu và tạo một điểm khôi phục.

Chức năng của ứng dụng bao gồm phần mở rộng để dọn dẹp dữ liệu người dùng và hệ thống, định cấu hình các chương trình trong vùng khởi động và gỡ cài đặt bỏ qua các công cụ Windows chuẩn. Tiện ích này chứa một số tinh chỉnh hữu ích để cấu hình hệ điều hành, có giao diện đồ họa đơn giản và có thể hoạt động ở chế độ di động. Bạn có thể tải xuống miễn phí Reg Organizer phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Reg Organizer

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Reg Organizer cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Advanced SystemCareAdvanced SystemCare
  3. jv16 PowerToolsjv16 PowerTools
  4. Internet ExplorerInternet Explorer
  5. SafariSafari
  6. Registry LifeRegistry Life
Nhận xét