Kerio VPN Client cho Windows XP (32/64 bit)

Kerio VPN Client cho Windows XP

Kerio VPN Client cho Windows XP - một chương trình cung cấp quyền truy cập vào các mạng loại VPN. Thích hợp để sử dụng trong các công ty lớn. Ưu điểm chính là giảm tốc độ mất, tương tác với cấu hình, cấu hình riêng lẻ, thiết lập một số liên lạc bằng trình duyệt Internet.

Có thể tự động thiết lập kết nối đồng thời với sự ra mắt của hệ điều hành. Phần mềm được cập nhật liên tục, có giao diện rõ ràng. Không gian làm việc được đại diện bởi các trường nhập dữ liệu và một nút thiết lập kết nối và phá vỡ nó. Bạn có thể tải xuống miễn phí Kerio VPN Client phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Kerio VPN Client

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Kerio VPN Client cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. AnVir Task ManagerAnVir Task Manager
  2. Avast SecureLine VPNAvast SecureLine VPN
  3. HamachiHamachi
  4. Kerio ControlKerio Control
  5. PGP DesktopPGP Desktop
  6. TunngleTunngle
Nhận xét