Duplicate File Remover cho Windows XP (32/64 bit)

Duplicate File Remover cho Windows XP

Duplicate File Remover cho Windows XP cho phép bạn nhanh chóng tìm các tệp trùng lặp, phân tích các đối tượng một cách chính xác nhất có thể bằng các tham số cụ thể (khối lượng, ngày tháng và thời gian tạo, tiện ích mở rộng). Chương trình phân tích các thẻ, điều quan trọng đối với các sáng tác âm thanh. Ngoài chức năng xóa, sao chép và chuyển sang phương tiện lưu động được cung cấp.

Tiện ích thực hiện phân tích từng byte, tự động tạo một báo cáo HTML với việc lưu giữ tất cả các hoạt động đã thực hiện, cung cấp nhiệm vụ ngoại lệ, quét các ổ đĩa mạng. Bạn có thể tải xuống miễn phí Duplicate File Remover phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Duplicate File Remover

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Duplicate File Remover cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. Total CommanderTotal Commander
  2. CCleanerCCleaner
  3. Duplicate CleanerDuplicate Cleaner
  4. SpaceSnifferSpaceSniffer
  5. TreeSize FreeTreeSize Free
  6. WinDirStatWinDirStat
Nhận xét