Adobe Photoshop Lightroom cho Windows XP (32/64 bit)

Adobe Photoshop Lightroom cho Windows XP

Adobe Photoshop Lightroom cho Windows XP - một chương trình phổ biến cho phép bạn chỉnh sửa và xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Nó chuyển đổi trong một thời gian ngắn, áp dụng nhập khẩu, thể hiện hình ảnh, quản lý các gói hình ảnh. Tiện ích này cung cấp cấu hình nâng cao của các thành phần, các tham số mới cho hệ thống hóa các phần tử và tăng tốc công việc. Nó tiến hành tìm kiếm toàn cầu bằng các đối tượng, vật liệu, sắp xếp hình ảnh theo một vài giá trị.

Các nhà phát triển không ngừng cải thiện tiện ích mở rộng chức năng của sản phẩm bằng cách thêm các phần công việc mới. Bạn có thể tải xuống miễn phí Adobe Photoshop Lightroom phiên bản mới nhất chính thức cho Windows XP Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Adobe Photoshop Lightroom

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Adobe Photoshop Lightroom cho Windows XPPhần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. NortonNorton
  3. OperaOpera
  4. Adobe Premiere ElementsAdobe Premiere Elements
  5. iTunesiTunes
  6. Photoshop ElementsPhotoshop Elements
Nhận xét